Aanpak Duurzaam Terbroek

We verzamelen ideeën hoe we gezamenlijk duurzamer kunnen worden en geld kunnen besparen.

Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van huizen in een bepaalde straat, een warmtescan om warmteverlies van huizen inzichtelijk te maken, of het aanleggen van een systeem om een deel van een dorp of woonwijk te verwarmen. 

 

We brengen alle ideeën samen en  presenteren deze aan de inwoners van Terbroek.  De meest gekozen voorstellen zullen we vervolgens delen met de gemeente Barneveld. De gemeente gaat ons helpen om ideeën concreet te maken. Bijvoorbeeld door expertise of het beschikbaar maken van geld.

De voorstellen

Er zijn veel ideeën binnengekomen. Zie hier.

Op dit moment werken we twee voorstellen uit: 

  • Warmtescan en isolatie voor Terbroek

  • Zonnepanelen voor Terbroek ​

Planning

In de planning hieronder vind je de stappen die Duurzaam Terbroek onderneemt en hoe jij daaraan kunt bijdragen. 

​​November 2020 - GEDAAN​

Alle bewoners en ondernemers van Terbroek zijn uitgenodigd om suggesties en ideeën voor besparing, opwekking en opslag van energie in Terbroek aan te leveren. Ook hebben alle inwoners en ondernemers de mogelijkheid om deel te nemen aan Duurzaam Terbroek.

 

Januari 2021 - GEDAAN

Bewoners en ondernemers die willen meedenken in Duurzaam Terbroek krijgen een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van de brede werkgroep.

 

Alle suggesties vanuit bewoners en ondernemers worden gebundeld in een rapport dat bewoners kunnen bekijken op www.duurzaamterbroek.nl.

 

​Begin 2021- GEDAAN 

Duurzaam Terbroek maakt op basis van de aangeleverde suggesties een aantal voorstellen over hoe we in de toekomst Terbroek van elektriciteit en warmte kunnen voorzien.

 

Voorjaar 2021- ​GEDAAN

De meest gekozen voorstellen worden gebundeld in een rapport en gepresenteerd

tijdens een bijeenkomst die via internet te volgen is. Bewoners kunnen het rapport

bekijken op www.duurzaamterbroek.nl.

​Vanaf de zomer 2021 - BEZIG

Aan de slag met de uitvoering!