top of page

Aanpak Duurzaam Terbroek

We verzamelen ideeën hoe we gezamenlijk duurzamer kunnen worden en geld kunnen besparen.

Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van huizen in een bepaalde straat, een warmtescan om warmteverlies van huizen inzichtelijk te maken, of het aanleggen van een systeem om een deel van een dorp of woonwijk te verwarmen. 

 

We brengen alle ideeën samen en  presenteren deze aan de inwoners van Terbroek.  De meest gekozen voorstellen zullen we vervolgens delen met de gemeente Barneveld. De gemeente gaat ons helpen om ideeën concreet te maken. Bijvoorbeeld door expertise of het beschikbaar maken van geld.

De voorstellen

Er zijn veel ideeën binnengekomen. Zie hier.

Op dit moment werken we twee voorstellen uit: 

  • Warmtescan en isolatie voor Terbroek

  • Zonnepanelen voor Terbroek ​

bottom of page